ПРОФЕСИИ

  1. Професия: Монтьор на подемно-транспортна техника

  2. Професия: Електромонтьор

  3. Професия: Моделиер-технолог на облекло

  4. Професия: Фризьор