КОНТАКТИ

Директор

инж. Снежанка Жечева

тел: +359 58 602 197

Пом.Директор

инж. Нели Петрова

тел: +359 58

Гл. Счетоводител

Снежана Хаджиларска

тел: +359 58

Секретар

Росица Андреева

тел: +359 58 602 443

Касиер

Здравка Стефанова

тел: +359 58