Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост е с дългогодишна традиция в подготовката на кадри в сферата на транспорта, обслужването и леката промишленост.

НОВИНИ

  

   На 07.02.2013г. в Професионална гимназията по транспорт, обслужване и лека промишленост започна Втория учебен срок за учебната 2012/2013 година.

    

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ сесия май-юни 2013г.

- Подаване на заявления за допускане до ДЗИ от 11.03.2013 до 22.03.2013г.

- Подаване на заявления за Квалификационни изпити 18.03.2013г.

- Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 17.05.2013г.

- Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 17.05.2013г.

- ДЗИ по Български език и литература 21.05.2013г. начало на изпита 08.00ч.

- ДЗИ - Втори задължителен изпит 23.05.2013г. Начало на изпита 08.00ч.

- Оценяване на изпитните работи 22.05.2013г. - 07.06.2013г.

- Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.06.2013г.

- Квалификационен изпит по Практика 00-00.00.2013г.

- Квалификационен изпит по Теория 00.00.2013г.

- Връчване на дипломи и свидетелства за квалификация 03.06.2013г.

сесия август-септември 2013г.

- Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 08.07.2012г. – 19.07.2013г.

- Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 27.08.2013г.

- Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - до 27.08.2013г.

- Провеждане на държавни зрелостни изпити

- Български език и литература – 29 август, 2013г., начало 8:00ч.

- Втори държавен зрелостен изпит – 30 август, 2013г., начало 8:00ч.

- Оценяване на изпитните работи - 30.08.2013г.-10.9.2013г.

- Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.09.2013г.

   

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ - ДОБРИЧ

"Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови!"

---------------------------- САМООЦЕНКА

на качеството на професионалното образование в

ПГ по ТОЛП

гр. Добрич

по заповед на министъра на МОМН № РД09-1138/14.07.2009г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 11.05.2013г. Професионална гимназията по транспорт, обслужване и лека промишленост има патронен празник. Ще се проведе изпращане на абитуриентите съпроводено с ревю и майсторско управление на МПС. Ще бъде произнесено тържествено слово от директора на гимназията инж. Снежанка Милчева Жечева.

В 9.00 часа под звуците на химна на Република България ще бъдe вдигнат националния флаг.

За учебната 2012/2013 година са сформирани следните паралелки:

9а клас

- специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

9б 1гр. клас

- специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника

9б 2гр. клас

- специалност: Фризьорство